Zdravá výživa Trnava
Fotografia zdravej výživy

ÚvodNedávno som čítala článok, v ktorom sa jeho autorka zamýšľala nad otázkou “ako možno charakterizovať životný štýl?” Z množstva ponúknutých odpovedí sa mi zapáčili dve jednoduché a výstižné definície. Prvá z nich poníma “zdravý životný štýl ako pravidelné vykonávanie určitých činností v dlhodobom časovom horizonte, ktoré sú prospešné pre ľudské zdravie“. Tá druhá hovorí, že „životný štýl predstavuje spôsob života, ktorý odráža postoje a hodnoty človeka vedúce k zdravému telu a duši“.

Názory odborníkov na jednotlivé aspekty zdravého životného štýlu sa často rôznia. Napriek tomu existuje súbor činností, ktoré sú jeho neodmysliteľnou súčasťou:

Na zodpovednom prístupe k svojmu stravovaniu, pohybu a psychickej rovnováhe sa musíme aktívne podieľať predovšetkým my sami. Ak v rámci svojho aktívneho prístupu využijete moje služby, budem rada.
Vitajte!