Zdravá výživa Trnava
Fotografia zdravej výživy

O mneMUDr. Lívia Hronská


Vzdelanie:
  • som absolventkou lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo
  • na fakulte zdravotníckych špecializačných štúdii Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave som získala špecializáciu v odboroch
    • pediatria
    • klinická imunológia a alergológia

V oblasti výživového poradenstva som absolvovala kurzy ATAC:
  • poradca pre výživu a suplementáciu
  • výživa v športe
Certifikát - poradca pre výživu a suplementáciu Certifikát - výživa v športe