Zdravá výživa Trnava
Fotografia zdravej výživy

Výživové poradenstvoSystém poradenstva, ktorý používam, vychádza z princípov celostného (holistického) vnímania človeka. K dosiahnutiu energeticky a nutrične vyváženej stravy sa snažím spájať východný a západný pohľad na výživu. Východný pohľad sleduje rovnováhu potravín JIN a JANG ako aj jeden z hlavných princípov zdravej stravy – termiku potravín. Západný pohľad stavia na základných výživových faktoch, ktoré predstavujú makro a mikronutrienty, energetická bilancia, glykemický index a acidobázická tendencia.


Moje služby sú vhodné pre všetkých, ktorí:

Výživové poradenstvo -  MUDr. Lívia Hronská

Čo neponúkam:Ako výživové poradenstvo prebieha?

Pri prvom osobnom stretnutí sa porozprávame o vašom aktuálnom zdravotnom stave a pohybovej aktivite. Na základe aktuálneho jedálnička zanalyzujeme vaše doterajšie stravovacie návyky, zhodnotíme doterajší pitný režim. Zistíme základné informácie o reakciách vášho tela na konzumované potraviny a prevedieme základnú telesnú analýzu (zmeriame výšku, hmotnosť, obvod pása, zanalyzujeme váš metabolizmus).

Pri dlhodobo vedenom výživovom poradenstve (3 mesiace) na každom stretnutí prevedieme opätovnú analýzu kompozície tela. Zistíme v akom rozsahu mala odporučená zmena životného štýlu vplyv na váš metabolizmus a ako sme sa posunuli k vytýčenému cieľu. V prípade potreby urobíme priebežné úpravy stravovania a pohybovej aktivity.


Informácie získané pri vstupnej konzultácii nám umožňujú pristúpiť k vyhotoveniu individuálneho plánu výživy, ktorý obsahuje: